وقتی تو زندگیت زمین بخوری ختما چیزی هست که یاد بگیری 01734347115

اولین جلسه

اولین جلسه موسسین آموزشگاههای آزاد فنی وحرفه ای هفته آینده با ریاست مرکز جناب آقای مهندس رمضانی وآقای آتابای وآقای غلام نژاد در ساعت 11:30 در آموزشگاه یاسمن در مورخ 23/1/95 برگزار میگردد .آدرس آموزشگاه :خیابان جنگل سردار17 

برچسب ها :

1395/1/18 ,08:00 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ