وقتی تو زندگیت زمین بخوری ختما چیزی هست که یاد بگیری 01734347115

سال نومبارک

فرارسیدن سال نو  رو بهمه شما تبریک میگویم. اگر دستهایم نمیرسد  تا ستاره آرزوهای محال را برایتان بچینم ،آنچه از چیدن ستاره برایم مهمتر است رویاهای ناب آرامش شماهاست ....

آنرا از خالق یکتا برایتان از عمق جان آرزو میکنم تا در آرامشی کامل به آرزوهای قشنگ قلبهای مهربانتان برسید .
روزهایتان شاد 
وهمیشه در اوج باشید .


برچسب ها :

1395/1/17 ,22:03 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ