وقتی تو زندگیت زمین بخوری ختما چیزی هست که یاد بگیری 01734347115

شاه داغی

بهمراه هشت نفر از اعضاء در روز چهارشنبه 95/4/17 بطرف تبریز راه افتادیم صبح رو ز پنج شنبه تبریز بودیم وهمه منتظر ما بودند ،ماشین ما خیلی تاخیر داشت وهمه ترمینال منتظر ما بودند. وقتی رسیدیم آقای ندیری طبق معمول بارویی گشاده  از مااستقبال کرد و بچهه ها بعداز جابجا کردن  وسایل سوار ماشین شدیم.(  دکتر قریشی دوست عزیز تبریزی بهمراه همسر مهربانشان به استقبال مان آمده  بود واز دیدنشان بسیار خوشحال شدیم ).بعداز خداحافظی براه افتادیم .تا به  مرز بیله سوار برویم .

برچسب ها :

1395/4/26 ,08:28 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ