وقتی تو زندگیت زمین بخوری ختما چیزی هست که یاد بگیری 01734347115

عرفه

خداوندا :

بگیر دستمان را در روز 
نیایش ،آشنایمان کن با خویشتن خویش تا به شناخت تو برسیم .
روز عرفه ،روز نیایش اهل تقوا بر عاشقان کمال وایمان  فرخنده باد .

برچسب ها :

1395/6/27 ,10:13 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ