وقتی تو زندگیت زمین بخوری ختما چیزی هست که یاد بگیری 01734347115

پروزژه نویس

اتاق بازرگانی کلاس آموزشی پروزژه نویس را در مورخ 20/8/95 در محل اتاق بازرگانتی گرگان برگزار نمود .

که در این کلاس شرکت داشتم .
آقا ی پدرام موسوی وهادی حدادی مدرسین برجسته کشوری بودند مه گواهینامه هم صادر میگردد .

برچسب ها :

1395/8/22 ,11:19 | ديدگاه | نسخه قابل چاپ